Historien bag ReturBat - clik på logoet

 

 

Clik for at se alle indsamlerne - oplysninger om indsamlerne ?

Clik på symbolet her.

 

Clik for at se et diagram over indsamlede mængder - oplysninger om de indsamlede mængder ?

Clik på symbolet her.

 

Clik for at se reglerne for afhentning - oplysninger om reglerne for indsamling ?

Clik på symbolet her.

 

Clik for at se de forskellige batteri typer - oplysninger om de forskellige blyakkumulatortyper ?

Clik på symbolet her.

 

 

sidst opdateret den

31. januar 2023

 

Vores e-mail adresse er

returbat@returbat.dk

 

Under punktet "Organisationen"

finder du adresser og telefonnumre til os.

 

 

 

Vi ønsker alle velkommen til vor hjemmeside, som vi bruger til at informere om alle forhold omkring indsamling af gamle udtjente blyakkumulatorer. Du kender dem måske mest som startbatterier til biler, batterier til drift af el - trucks eller anvendt som batterier til nødstrømsanlæg.

 

Som professional  udbyder af nye produkter, kan du finde navne på indsamlere og reglerne for afhentning, som er med til at sikre en korrekt behandling af de udtjente produkter.

 

Som forbruger  kan du finde mange oplysninger om ordningen, og forneden på denne side, kan du se, hvor du kan aflevere dit gamle udtjente batteri.Clik her.   

                 

 


 

ReturBat ® er nu en kollektiv ordning.

Vi tager alle blybatterier.

 

Efter indførelsen af bekendtgørelse 1186, hvor indsamling, registrering, oparbejdning, bortskaffelse og meget andet er pålagt producenter/importører, har ReturBat nu tilpasset sine aktiviteter, så ReturBat kan fungere som en kollektiv ordning på bilbatterier og industribatterier, samt ladere og elektrisk udstyr til batterier.

 

Vælger dit firma at blive tilsluttet en kollektiv ordning, kan dette lade sig gøre ved indmeldelse i ReturBat.

 

Under punktet "Om ReturBat" finder du vore vedtægter, noget om medlemskab og skema til indmeldelse.

 

Under "Bekendtgørelser" finder du hele teksten til bekendtgørelse 1186, samt Miljøstyrelsens vejledning til samme. Du finder også gebyrene til Dansk Producentansvars System (DPA-System) under "Bekendtgørelser". Hvis du vil læse mere om DPA, så klik på denne tekst :

DPA-System.

 

 

Jo, det har været en stor succes.

Siden oprettelsen af ReturBat i 1993, har ordningen været en meget stor succes for miljøet, og dermed for alle udbydere af blyakkumulatorer. Ved at betale et gebyr på nye batterier, har du som forbruger været med til at sikre økonomien i ordningen. Gebyret er blevet brugt til at betale omkostningerne ved indsamling af gamle blyakkumulatorer, så alle akkumulatorerne er blevet genbrugt og omdannet til bl.a. nyt bly på smelteværkerne.

Og det er ikke småting vi taler om. For i gennemsnit kører der 2-3 lastvogne med anhænger fyldt med gamle akkumulatorer hver dag fra et sted i Danmark til et godkendt smelteværk. Eller noget der ligner ca. 17.000.000 kg om året (17.000 tons).

 

  

Brug din sunde fornuft.

Ja, noget så simpelt som sund fornuft er det bedste udgangspunkt for sikring af miljøet. Når vi taler om blyakkumulatorer (mærket med Pb), (den latinske betegnelse for bly), er det vigtigt at huske på, at de indeholder svovlsyre, som kan være farligt at få på huden, eller andre steder på kroppen. Akkumulatorer der hensættes med strøm på, kan udgøre en risiko for elektrisk kortslutning, hvis man uheldigvis får kortsluttet polerne.

Derfor er det vigtigt at bruge den sunde fornuft, og aflevere gamle, udtjente akkumulatorer, lige så snart man har kasseret dem. Her følger nogle få gode råd, når du skal afsted med dit gamle batteri:

  • Hold aldrig batteriet ind mod dit tøj
  • Brug håndtag eller bæregreb på batteriet når du flytter det.
  • Sæt batteriet på nogle aviser eller noget pap i bilen, når du kører med det.
  • Sikre batteriet mod at vælte under transporten

 

Hvis du får skiftet dit batteri hos en fagmand, så tager han sig normalt af det gamle batteri.

 

Efter omsmeltning bliver der et nyt batteri ud af blyet igen.

Hos alle

som sælger nye blyakkumulatorer.

 

Og hos

alle kommunale genbrugspladser.

 

Prisen ?

Det er gratis at aflevere gamle blyakkumulatorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi udsender indberetningsskema i januar 2023 for året 2022.

 

Man skal bruge det tilsendte skema, som skal indsendes senest 1. marts 2023.

 

 

daglige betegnelse for den forening, som i 1993 blev dannet af importører og pro- ducenter af blyakkumulato- rer, med det formål at sikre indsamling af bly akkumula- torer i Danmark.

 

Foreningen fik navnet "For-

eningen til indsamling af bly akkumulatorer i Danmark", senest ændret til Foreningen ReturBat.

 

ReturBat er registreret vare- mærke for foreningen.

 

 

 

"Foreningen  ReturBat